Uczestnicy

Do udziału w projekcie zaprosimy 20 uczestników/czek (co najmniej 3 osoby z każdego sołectwa)– reprezentantów sołectw gminy wiejskiej Oława: 4-7 sołectw (sołtysi, członkowie rad sołeckich, liderzy lokalni, aktywni mieszkańcy). Po zakończonej rekrutacji zamieścimy tu informacje o osobach zakwalifikowanych do projektu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s