O projekcie

Od 1 stycznia 2013 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu “Obywatelskie Sołectwa Gminy Oława”. Naszym partnerem jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych, Młodzieży i Oczekujących Wsparcia “Pokolenia”. Wysokość dofinansowania wynosi 90 000,00 PLN. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 20 reprezentantów/ek sołectw z terenu gminy wiejskiej Oława (sołtysi/ki, rady sołeckie, liderzy/ki lokalni/ne, aktywni/ne mieszkańcy/ki) w zakresie skutecznego i efektywnego podejmowania działań obywatelskich w okresie styczeń – listopad 2013. W projekcie udział weźmie od 4 do 7 sołectw. Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie modelowego system wsparcia sołectw, a tym samym zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy. Poprzez realizację przedsięwzięcia chcemy wzmocnić osoby pełniące funkcje publiczne, a przede wszystkim zwiększyć aktywność obywatelską w sołectwach biorących udział w projekcie. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg kompleksowych działań obejmujących: cykl edukacyjny, wsparcie animacyjne i doradcze, organizację wizyty studyjnej, otwarcie i prowadzenie punktów informacji obywatelskiej, zainicjowanie Gminnego Forum Sołectw.

Zachęcamy do odwiedzenia stron naszego Sponsora:

www.programszwajcarski.gov.pl

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

SwissContributionProgramme_logo copy

Projekt  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany również przy wsparciu finansowym z budżetu
Województwa Dolnośląskiego (finansowanie wkładu własnego do projektu).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s